Bağımsız Denetim
Firma defter kayıtları ve mali tablolarının, Uluslararası Denetim Standartlarına (ISA) uygun olarak bağımsız denetimini yapmak. Özel amaçlı denetimler yapmak.
Copyright 2021 - Mali Müşavir Engin Kandemir - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2021 - Mali Müşavir Engin Kandemir - Tüm Hakları Saklıdır